Publicaties

Onderstaand een overzicht van onze publicaties.

Corporate Board: Role, Duties & Composition 2021: An Information Technology & Innovation Committee

In corporate governance, more dedicated attention to digital transformations is becoming essential. This research applies design science to design an information technology and innovation (IT&I) committee as an integral part of corporate governance for organisations that are engaging in digital transformations. Lees meer

CIO Magazine 2016 nr. 6 – Toezicht en IT: werken aan betere wisselwerking

IT is in veel bedrijven de belangrijkste investeringspost geworden, met alle risico’s, kosten en opbrengsten die daarbij horen. Daarmee trekt IT steeds meer de aandacht van de toezichthouders op het bedrijf: de raad van commissarissen. Hoe ga je als CIO om met die RvC? Lees meer

CIO Magazine 2016 nr. 2 – Goed toezicht op IT vraagt om de juiste competenties

Toezicht op IT kan een stuk beter wanneer bestuurders hun competenties in de breedte ontwikkelen. Mensen met een IT-achtergrond doen er goed aan zich meer bedrijfskundige zaken eigen te maken, terwijl de traditionele commissaris zijn of haar kennis van IT en digitalisering op een hoger plan moet brengen. Lees meer

Jaarboek Corporate Governance 2016 RvC en IT

Het belang van informatietechnologie, of kortweg IT, nam de afgelopen decennia snel toe. Zo zijn inmiddels vijf van de zes grootste Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven, namelijk Google, Apple, Facebook, Microsoft en Amazon, uit de technologiesector afkomstig. Lees meer

Do IT Matters Matter ? – International Journal of Disclosure and Governance 2016

Publicatie over onderzoek naar IT gerelateerde materiële bevindingen in jaarverslagen van AEX bedrijven 2012 – 2014. In 75 jaarverslagen werden 255 bevindingen beoordeeld, waarvan er 39 IT gerelateerd waren. Lees meer